THÔNG TIN CHUNG

Tên đầy đủ

: Công ty cổ phần Thiết kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng

Tên giao dịch quốc tế

: Danang Telecommunications - Informatics Design Joint-Stoct Company

Tên viết tắt

: DNTD

            Trụ sở chính

: 40 Lê Lợi - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

            Tel

: 84. 511. 3 820888 - 3 820555 - 3 893751

            Fax

: 84. 511. 3 820777

            Mã số thuế

: 04 004 58958

            Website

: www.dntd.vn

            Email

: design@dntd.vn

Chi nhánh

: Xí nghiệp dịch vụ tư vấn xây dựng       >> Chi tiết

            Địa chỉ

: Lô 32B1 Khung Hữu Nghị, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

            Tel

: 84. 511. 3 889888 - 3 893212

            Fax

: 84. 511. 3 889737

            Email

: xinghieptvxd@dntd.vn

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0400458958, được cấp ngày 02 tháng 02 năm 2004 và thay đổi lần 2 ngày 17 tháng 02 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp. Và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3213000709 ngày 28 tháng 07 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp. Với các ngành nghề kinh doanh sau:

- Tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, giao thông, xây dựng công nghiệp, bảo an, điều khiển tự động và dân dụng.

- Giám sát, xây dựng, lắp đặt, bảo trì các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp, giao thông, thông gió, điều hoà, cấp thoát nước, thiết bị bảo an, điều khiển tự động, dân dụng

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán thiết kế các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, giao thông, xây dựng công nghiệp, bảo an, điều khiển tự động và dân dụng.

- Đầu tư trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, nhà ở.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành Bưu chính viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp và dân dụng.

- Đầu tư xây dựng và cho thuê hạ tầng thông tin liên lạc ngành viễn thông.

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn; dịch vụ Bưu chính viễn thông; cho thuê xe ô tô; cho thuê máy móc, thiết bị ngành Bưu chính viễn thông, ngành điện, ngành cơ khí.

Tên đầy đủ

: Công ty cổ phần Thiết kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng

Tên giao dịch quốc tế

: Danang Telecommunications - Informatics Design Jint-Stoct Company

Tên viết tắt

: DNTD

Trụ sở chính

: 40 Lê Lợi - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Tel

: 84. 511. 3 820888 - 3 820555 - 3 893751

Fax

: 84. 511. 3 820777

Website

: www.dntd.vn

Email

: contact@dntd.vn

Chi nhánh

: Xí nghiệp dịch vụ tư vấn xây dựng

Địa chỉ

: Lô 32B1 Khung Hữu Nghị, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

Tel

: 84. 511. 3 889888 - 3 893212

Fax

: 84. 511. 3 889737