DỊCH VỤ

 

Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho các dự án quy hoạch xây dựng và phát triển mạng viễn thông:

 

- Tư vấn lập Dự án  >>chi tiết

 

- Khảo sát, lập thiết kế dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật   >>chi tiết

 

- Thi công xây lắp   >>chi tiết

 

- Cho thuê hạ tầng   >>chi tiết

 

- Giám sát thi công   >>chi tiết

 

- Giải pháp In-Building (In-Building Solutions)   >>chi tiết