Các thành tựu

Trong những năm qua công ty đã thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế dự toán và giám sát tác giả các công trình cho các đơn vị tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Các công trình do công ty thực hiện đều được hoàn thành theo đúng tiến đô và đạt tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, kể từ khi thành lập, Công ty luôn được Ngành cũng như Thành phố tặng thưởng bằng khen, cờ thi đua cũng như nhiều phần thưởng cao quý để minh chứng cho sự phát triển toàn diện của đội ngũ lao động tại đây. Hoạt động của Công đoàn Công ty cũng liên tục được Công đoàn Bưu điện Thành phố tặng cờ và Giấy khen.

Năm 2001, Thủ tướng Chính Phủ đã tặng thưởng Bằng khen cho Công ty về thành tích công tác từ năm 1997 đến năm 1999 theo Quyết định số 171/QĐ TTg ngày 20 tháng 2 năm 2001 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Trong 5 năm liền (1997-2002), Công ty đã được Tổng Cục Bưu điện tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

(hình ảnh-cờ)

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KHEN THƯỞNG CHO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CỦA CÔNG TY VỀ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG ĐOÀN TỪ NĂM 2000:

* Khen thưởng về thành tích chuyên môn từ năm 2000:

STT

Năm kế hoạch

Hình thức khen

Cấp quyết định

1

2000

Cờ

Tổng Công ty BCVT VN        

2

2001

Cờ

Tổng Công ty BCVT VN

3

2002

Cờ

Tổng Công ty BCVT VN

4

2003

Bằng khen

UBND Thành phố Đà nẵng

5

2004

Chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần

6

2005

Bằng khen

HĐQT Tổng công ty BCVT VN

7

2006

Bằng khen

HĐQT Tập đoàn VNPT

Bằng khen

UBND Thành phố Đà nẵng

8

2007

Bằng khen

HĐQT Tập đoàn VNPT

9

2008

Bằng khen

HĐQT Tập đoàn VNPT

10

2009

Cờ

HĐQT Tập đoàn VNPT

 

* Khen thưởng về thành tích hoạt động Công đoàn:


STT

Năm kế hoạch

Hình thức khen

Cấp quyết định

1

2000

Cờ

Công Đoàn Bưu điệnViệt Nam

2

2001

Cờ

Công Đoàn Bưu điệnViệt Nam

3

2002

Cờ

Công Đoàn Bưu điện TP Đà nẵng

4

2003

Cờ

Công Đoàn Bưu điện TP Đà nẵng

5

2004

Cờ

Công Đoàn Bưu điện TP Đà nẵng

6

2005

Giấy khen

Công đoàn Bưu điện TP Đà nẵng

7

2006

Bằng khen

Liên đoàn LĐ thành phố Đà nẵng

8

2008

Bằng khen

Liên hiệp Công đoàn TP Đà nẵng

9

2009

Bằng khen

Công Đoàn Bưu điện Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Năm kế hoạch

Hình thức khen

Cấp quyết định

1

2000

Cờ

Tổng Công ty BCVT VN    

2

2001

Cờ

Tổng Công ty BCVT VN

3

2002

Cờ

Tổng Công ty BCVT VN

4

2003

Bằng khen

UBND Thành phố Đà nẵng

5

2004

Chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần

6

2005

Bằng khen

HĐQT Tổng công ty BCVT VN

7

2006

Bằng khen

HĐQT Tập đoàn VNPT

Bằng khen

UBND Thành phố Đà nẵng

8

2007

Bằng khen

HĐQT Tập đoàn VNPT

9

2008

Bằng khen

HĐQT Tập đoàn VNPT

10

2009

Cờ

HĐQT Tập đoàn VNPT