THI CÔNG XÂY LẮP

Thi công xây dựng các cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, lắp đặt các hệ thống thiết bị thu phát sóng thông tin di động:

>> Xây dựng cơ sở hạ tầng  hoàn chỉnh để lắp đặt thiết bị thu phát sóng cho các trạm thông tin di động (BTS): Nhà trạm, cột anten, nhà máy nổ và hệ thống thiết bị phụ trợ (nguồn AC, DC, hệ thống cắt lọc sét, điều hòa, …)

>> Lắp đặt hệ thống thiết bị thu phát sóng thông tin di động

 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY


CÔNG TRÌNH

NĂM

CHỦ ĐẦU TƯ

>> THI CÔNG XÂY DỰNG

 

 

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS Vĩnh Thạnh, NT Bến Hải, Vĩnh Lâm tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ, tường rào và móng neo

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Triệu Nguyên, Hải Lệ tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS Quán Hầu 2, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Bắc tỉnh Quảng Bình, năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Trung Giang, chợ Kên tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Đồng Sơn, Nam Trạch tỉnh Quảng Bình năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, tường rào,  móng neo, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 4 trạm BTS (12,14,15,17), cột anten dây co trên mái nhà, tỉnh TT Huế năm 2007

Các hạng mục: Cột anten dây co trên mái nhà, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

>> THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

 

 

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B PO2 tại tỉnh Bình Định, giai đoạn 2 (56 trạm)

2010

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại tỉnh Bình Định, giai đoạn 1 (25 trạm)

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại tỉnh Quảng Ngãi (20 trạm)

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại khu quy hoạch nhà máy thép GuangLian, khu kinh tế Dung Quất, Quãng Ngãi

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại hhu giải trí Vinpearl Land, tỉnh Khánh Hòa

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại khu vực sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

2009

Vinaphone (VNP)

CÔNG TRÌNH

NĂM

CHỦ ĐẦU TƯ

>> THI CÔNG XÂY DỰNG

 

 

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS Vĩnh Thạnh, NT Bến Hải, Vĩnh Lâm tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ, tường rào và móng neo

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Triệu Nguyên, Hải Lệ tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 3 trạm BTS Quán Hầu 2, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Bắc tỉnh Quảng Bình, năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Trung Giang, chợ Kên tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Đồng Sơn, Nam Trạch tỉnh Quảng Bình năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 2 trạm BTS Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú tỉnh Quảng Trị năm 2007

Các hạng mục: Cột anten, vỏ trạm, tường rào,  móng neo, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng 4 trạm BTS (12,14,15,17), cột anten dây co trên mái nhà, tỉnh TT Huế năm 2007

Các hạng mục: Cột anten dây co trên mái nhà, vỏ trạm, phòng máy nổ, hệ thống phụ trợ

2008

Mobifone khu vực III (VMS3)

>> THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

 

 

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B PO2 tại tỉnh Bình Định, giai đoạn 2 (56 trạm)

2010

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại tỉnh Bình Định, giai đoạn 1 (25 trạm)

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại tỉnh Quảng Ngãi (20 trạm)

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại khu quy hoạch nhà máy thép GuangLian, khu kinh tế Dung Quất, Quãng Ngãi

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại hhu giải trí Vinpearl Land, tỉnh Khánh Hòa

2009

Vinaphone (VNP)

Lắp đặt hệ thống thiết bị Node B tại khu vực sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

2009

Vinaphone (VNP)