CHO THUÊ HẠ TẦNG

Đầu tư xây dựng và cho thuê hạ tầng thông tin liên lạc ngành viễn thông:

>> Cho thuê cơ sở hạ tầng  hoàn chỉnh để lắp đặt thiết bị thu phát sóng cho các trạm thông tin di động (BTS): Nhà trạm, cột anten và hệ thống thiết bị phụ trợ

>> Ứng cứu trạm BTS: Cho thuê và vận hành máy phát điện, ứng cứu thông tin

 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY


CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 10 trạm BTS tại Thành phố Đà Nẵng: Đèo Ông Gấm, Hòa Liên 2, Nhơn Sơn, Ninh An, Phú Thượng, Hòa Tiến-Quốc lộ 1A, Quan Nam, Trường giáo dưỡng, Thôn1-Hòa Ninh, Thôn Lệ Sơn

Viễn thông Đà Nẵng

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 09 trạm BTS tại tỉnh TT Huế: Hương Văn, An Lỗ, Phong Sơn, Hương An, Phú Mỹ, Vinh Phú, Hương Xuân, Phú Xuân, Thủy Lương

Viễn thông Thừa Thiên - Huế

& Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 07 trạm BTS tại tỉnh TT Huế: Bình Thành, Thượng Nhật, Phong Bình, Cầu Hai, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng An

Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 03 trạm BTS tại tỉnh Quảng Trị: Gio Mai, Hải Trường, Hải Thượng

Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 04 trạm BTS tại tỉnh Quảng Trị: Diên Sanh, Hải Khê, Triệu Vân, Triệu Trung

Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 05 trạm BTS tại tỉnh Đăk Nông: Thôn 8-Đăk Ru, Tân Tiến-Đăk Ru, Buôn Châu Mạ-Đăk Sin, Thôn 8-Cư Nia, Thôn 1B-Đak Rmang

Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông

CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 10 trạm BTS tại Thành phố Đà Nẵng: Đèo Ông Gấm, Hòa Liên 2, Nhơn Sơn, Ninh An, Phú Thượng, Hòa Tiến-Quốc lộ 1A, Quan Nam, Trường giáo dưỡng, Thôn1-Hòa Ninh, Thôn Lệ Sơn

Viễn thông Đà Nẵng

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 09 trạm BTS tại tỉnh TT Huế: Hương Văn, An Lỗ, Phong Sơn, Hương An, Phú Mỹ, Vinh Phú, Hương Xuân, Phú Xuân, Thủy Lương

Viễn thông Thừa Thiên - Huế

& Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 07 trạm BTS tại tỉnh TT Huế: Bình Thành, Thượng Nhật, Phong Bình, Cầu Hai, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng An

Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 03 trạm BTS tại tỉnh Quảng Trị: Gio Mai, Hải Trường, Hải Thượng

Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 04 trạm BTS tại tỉnh Quảng Trị: Diên Sanh, Hải Khê, Triệu Vân, Triệu Trung

Mobifone khu vực III (VMS3)

Cung cấp dịch vụ cho thuê CSHT 05 trạm BTS tại tỉnh Đăk Nông: Thôn 8-Đăk Ru, Tân Tiến-Đăk Ru, Buôn Châu Mạ-Đăk Sin, Thôn 8-Cư Nia, Thôn 1B-Đak Rmang

Viễn thông Đăk Lăk – Đăk Nông