Thông tin nội bộ

17/04/2012 4:32:37 CH Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đã thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 4 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty DNTD trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội tại Hội trường Công ty DNTD.

19/04/2011 10:26:13 SA Một số hình ảnh, sự kiện tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

Năm 2010 đã qua với nhiều niềm vui, hy vọng, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty CP Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng - với đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, đồng thời với sự đoàn kết, tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của ban lãnh đạo cũng như tập thể người lao động trong Công ty đã xây dựng nên niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu DNTD. Và cũng chính nhờ vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo như kế hoạch, đúng 7h30 sáng ngày 16 tháng 4 năm 2011, Công ty Cổ phần Thiết Kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011.

14/04/2011 9:42:01 SA Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đã thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 4 năm 2011. Hội đồng quản trị Công ty DNTD trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội tại Hội trường Công ty DNTD.